De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (de gecombineerde welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 16 november 2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Nieuwbouw supermarkt Spoorlaan 1 Wolvega

14:30 uur Nieuwbouw kerkgebouw Himpenserdyk Goutum

15:15 uur Vervangende nieuwbouw hotel Marderleane 21 Rijs

16:00 uur Nieuwbouw museum It Damshus Domela Nieuwenhuisweg 59B Nij Beets

16:45 uur Afsluiting