De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit h没s en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. De vergadering wordt gehouden via vergadersoftware (Teams).

Agenda van donderdag 18 november 2021

13:30 uur Opening

13:45 uur
verzoek aanwijzing tot gemeentelijke monumenten Tsjaerderdyk 30b Wirdum, Skeltedyk 5, Koarnjum

14.45 uur
verzoek aanwijzing tot gemeentelijk monumenten Molestrjitte 10-24, Woudsend

15.45 uur
verzoek aanwijzing tot gemeentelijk monument Ald Wyk 16, Woudsend

16.45 uur
rondvraag en sluiting