De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Donderdag    19-05-2022
Locatie           Vergaderruimte hûs en hiem, J.W. Frisostraat 1, Leeuwarden

 

13:30 uur
1. Opening

13:45 uur
2. Nieuwbouw woningen Blessumerpaed Boksum
W22WDH087 met toelichting

14:45 uur
3. Besloten vooroverleg Balk
met toelichting

15:45 uur
4. Nieuwbouw woning IJntzelaan 11 Mildam
W22HRV059 met toelichting

16:45 uur
5. Rondvraag

17:00 uur
6. Sluiting