De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 19 oktober 2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Nieuwbouw winkel met appartementen Dijkstraat Franeker

14:30 uur Nieuwbouw 33 woningen Valkstraat 1 eo Sneek

15:15 uur Nieuwbouw 45 woningen AZC Kampstraat Troelstraweg Leeuwarden

16:00 uur n.t.b.

16:45 uur Rondvraag en sluiting