De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit h没s en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. De vergadering wordt gehouden via vergadersoftware (Teams).

Agenda van donderdag 2 december 2021

13:30 uur Opening

13:45 uur
nieuwbouw zwembadcomplex, Sportlaan, Drachten (vooroverleg)

14.45 uur
herbestemming vml. zuivelfabriek Moarsterwei, Lioessens (vooroverleg)

15.45 uur
nieuwbouw woning, Tearnserdyk, Leeuwarden (vooroverleg)

16.45 uur
rondvraag en sluiting