De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Donderdag    02-06-2022
Locatie           Vergaderruimte hûs en hiem, J.W. Frisostraat 1, Leeuwarden

 

13:30 uur
1. Opening

13:45 uur
2. Uitbreiding bouwwerk, Schiermonnikoog (besloten vooroverleg)

14:45 uur
3. verbouw kantoorpand Leeuwarden W22LWD261 (met toelichting)

15.45 uur
4. Nieuwbouw school/gymzaal Drachten W22SMA072

16:45 uur
5. Rondvraag 16.45 uur

17:00 uur
6. Sluiting