De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (de gecombineerde welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 2 november 2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Nieuwbouw hotel Strandweg 42 Nes

14:30 uur Agendapunt nog niet bekend

15:15 uur Nieuwbouw Kultuerhus Klameare Hearewei 1 Workum

16:00 uur Agendapunt nog niet bekend

16:45 uur Afsluiting