De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 20-04-2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur    Opening

13:45 uur    Besloten vooroverleg Appelscha

14:30 uur    Vervangen fietsbrug Plan Wyldehoarne nabij de Steiger Joure

15:15 uur    Uitbreiding MCL Henri Dunantweg 2 Leeuwarden

16:15 uur    Rondvraag

16:30 uur    Sluiting