De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Donderdag    21-4-2022
Locatie           Vergaderruimte hûs en hiem, J.W. Frisostraat 1, Leeuwarden

 

13:30 uur
1. Opening

13:45 uur
2. Herontwikkeling gebied Keppelstraat-Strobossersteeg (Dockumer Sluys), W22NOF082 vooroverleg met toelichting

14:45 uur
3. Walbeschoeiing Waterpoortsgracht Martiniplein Sneek , W22SWF139                      met toelichting

15:45 uur
4. N.T.B.

16:45 uur
5. Rondvraag

17:00 uur
6. Sluiting