De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 21 september 2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Besloten agendapunt

14:30 uur Aanwijz gem. mon. Molen Molenweg 8 Hollum Ameland

15:15 uur Besloten Vooroverleg Súdwest Fryslân

16:00 uur n.t.b.

16:45 uur Rondvraag en sluiting