De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 22 april 2021

13.30 uur
1. Opening

13.45 uur
2. uitbreiding fabriek FrieslandCampina, Workum (vooroverleg)

14.45 uur
3. nieuwbouw woning met bedrijfslocatie, De Bûterkamp, Oudemirdum (vooroverleg)

15.45 uur
4. nieuwbouw woning Juffer Frederikestrjitte, Hallum (vooroverleg)

Rondvraag en sluiting