De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

In verband met de verduurzaming van ons pand zal deze commissievergadering plaats vinden op onderstaand adres.

Donderdag    22-09-2022
Locatie          Vergaderzaal Oranje hotel Leeuwarden
Stationsweg 4, 8911 AG Leeuwarden

13:30 uur     Opening

13:45 uur     Uitbreiding doopsgezinde kerk Arumerweg 38 Witmarsum

14:45 uur     Nieuwbouw hoofdgebouw GGZ Friesland J. Dijkstraweg 6 Franeker

15:45 uur     Verbouw Winkel Stationsstraat 3 Oosterwolde

16:45 uur     Afronding

17:00 uur     Sluiting