De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. NB! De vergadering vindt plaats ten kantore van hûs en hiem (J.W. Frisostraat 1 te Leeuwarden).

Agenda van donderdag 24 maart 2022

13:30 uur Opening

13:45 uur
Bouw acht appartementen, Mûnewei in Damwâld (vooroverleg)

14.45 uur
Bouw appartementen Rietbuurt Franeker Zuid

15:45 uur
Zonnepanelen in beschermd gezicht, It Sylspaed Workum (vooroverleg)

16.45 uur
rondvraag en sluiting