De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

In verband met de verduurzaming van ons pand vinden de commissievergaderingen t/m december 2022 plaats in het Stadhuis van Leeuwarden.

Donderdag    25-08-2022
Locatie           Nieuwe Zaal Stadhuis, Hofplein Leeuwarden

13:30 uur     Opening

13:45 uur     besloten vooroverleg

14:30 uur     Windmolen en expositieruimte Nij Beets

15:15 uur     Dokkum, Alde Terp Kindcentrum

16:00 uur     Aekingaweg 6 Appelscha

16:45 uur     Afronding

17:00 uur     Sluiting