De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 25 februari 2021

13.30 uur
1. Opening

13.45 uur
2. Aanleg buitendijkse ‘Terp van de toekomst’,  Blije

14.45 uur
3. Nieuwbouw appartementen, Stevenshoek te Langweer (vooroverleg)

15.45 uur
4.

Rondvraag en sluiting