De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 25 maart 2021

13.30 uur
1. Opening

13.45 uur
2. Verzoek aanwijzing tot gemeentelijk monument van vier panden aan Westerplantage, Leeuwarden

15.00 uur
3. Besloten vooroverleg

15.45 uur
4. Besloten vooroverleg

Rondvraag en sluiting