De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 26 augustus 2021

13:30 uur Opening

13:45 uur Nieuwbouw woning Boelenslaan (vooroverleg) 

14:45 uur Verbouw watertoren Rijksmonument Lippenhuizen

15:45 uur Rondvraag

16:00 uur Sluiting