De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 26-01-2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur    Opening

13:45 uur    Nieuwbouw recreatiewoning Dorpsstraat 35a Hoorn

14:30 uur    Besloten overleg Sneek

15:15 uur    Uitleg advisering kleine windturbines

16:00 uur    n.t.b.

16:30 uur    Rondvraag

16:45 uur    Sluiting