De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 26 november 2020

13.30 uur
1. Opening

13.45 uur
2. Twee appartementengebouwen, Lijnbaan, Lemmer (vooroverleg)

14.45 uur
3. 36 Zorgeenheden e.d., Steenwijkerweg 49, Wolvega (vooroverleg)

16.00 uur
4. MFC en school, Smidswei, Drachtstercompagnie (vooroverleg)

Rondvraag en sluiting