De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 27 juli 2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Besloten vooroverleg Oosterwolde

14:30 uur Nieuwbouw woning Iedyk 2 te Burdaard vooroverleg

15:15 uur Besloten vooroverleg Schiermonnikoog

16:00 uur Renovatie Belvedère toren Oranjewoud vooroverleg

16:45 uur Rondvraag en sluiting