De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 28 januari 2021

13.30 uur
1. Opening

13.45 uur
2. verbouw/uitbreiding restaurant De Walvis, West-Terschelling

14.45 uur
3. verbouw bedrijfspand De Merk 4, Joure (vooroverleg)

15.45 uur
4. besloten vooroverleg

Rondvraag en sluiting