De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 29 juni 2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Nieuwbouw woonboerderij Wartensterdyk 12 Wergea

14:30 uur Nieuwbouw woning Aekingaweg 6 Appelscha

15:15 uur Nieuwbouw Amelandstraat 26  Leeuwarden

16:00 uur Nieuwbouw Appartementen Oppers 55 Wolvega

16:45 uur Rondvraag en sluiting