De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 3 juni 2021

13.30 uur
1. Opening

13.45 uur
2. realisatie 32 woon(zorg)studio’s in vml. Karmelklooster, Burg. Wuiteweg, Drachten (vooroverleg)

14.45 uur
3. nieuwbouw zorgappartementen (locatie Adelaarskerk), De Jokse, Leeuwarden (vooroverleg)

15.45 uur
4. herbouw recreatiewoning, Badweg, Hollum (vooroverleg)

16.30 uur
5. beoordelingscriteria voor zendmasten – algemeen –

Rondvraag en sluiting