De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

In verband met de verduurzaming van ons pand zal deze commissievergadering plaats vinden op onderstaand adres.

Datum:         Donderdag 03-11-2022
Locatie:        Nieuwe Zaal Stadhuis Leeuwarden
Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden

13:30 uur    Opening

13:45 uur    fase 4 boshuisjes Vlieland

14:30 uur    Gezondheidscentrum Scharnegoutum

15:15 uur    Vervangende nieuwbouw recreatiewoning Terschelling

16:00 uur    Aanbouw aan gemeentelijk monument Harich

16:45 uur    Rondvraag

17:00 uur    Sluiting