De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem.
Er wordt inmiddels gebruik gemaakt van vergadersoftware. Dit systeem is echter niet geschikt voor openbaar ‘bijwonen’ van de vergadering door derden.

Agenda van donderdag 3 september 2020

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
verbouw woning Folgeren, Drachten (vooroverleg)

3. 14.45 uur

Rondvraag en sluiting