De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (de gecombineerde welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 30 november 2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Nieuwbouw woning Bospad 8 Bontebok

14:30 uur Nieuwbouw bedrijfspand (Zandweegbree/Heerenveenseweg) Wolvega

15:15 uur Agendapunt nog niet bekend

16:00 uur Agendapunt nog niet bekend

16:45 uur Afsluiting