De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit van hûs en hiem komt in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag bijeen.

Datum:         Donderdag 4 april 2024
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Nieuwbouw app. gebouwen Nanningaweg 19/20 Oosterwolde
vooroverleg advies

14:30 uur Nieuwbouw 124 appartementen Uiterdijksterweg 1, Leeuwarden,
vooroverleg advies

15:15 uur pauze

15:30 uur Bouw supermarkt en 16 appartementen Borg. Oosterwijkbrink 1, Oosterwolde, definitief advies

16:15 uur agendapunt n.t.b.

17:00 uur rondvraag en sluiting

 

 

 

  1. Nieuwbouw 124 app. Uiterdijksterweg 1 Leeuwarden 14:30 uur

24030149 vooroverleg advies

 

 

4.  Pauze