De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit h没s en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. De locatie is het stadhuis (Nieuwe Zaal) in Leeuwarden (aan het Hofplein). Toegang alleen op uitnodiging.

Agenda van donderdag 4 november 2021

13:30 uur Opening

13:45 uur
nieuw huisvestingsgebouw Maritieme Academie, Harlingen (vooroverleg)

14.45 uur
nieuwbouw 12 woningen, Dorpsstraat, Vlieland (vooroverleg)

15.45 uur
besloten behandeling

16.45 uur
rondvraag en sluiting