De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem.
Vanaf 2 april zal gebruik gemaakt worden van vergadersoftware. Het staat nog niet vast of dit systeem geschikt is voor openbaar ‘bijwonen’ van de vergadering door derden.

Agenda van donderdag 6 augustus 2020

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
verbouw kantoorpand tot appartementen Oostergoweg, Leeuwarden

3. 14.45 uur
verbouw woning Harmen Sytstrawei, Baard

4. 15.30 uur
besloten vooroverleg

Rondvraag en sluiting