De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 6 mei 2021

13.30 uur
1. Opening

13.45 uur
2. verbouw woning Burg. Mentzstraat 47, West-Terschelling (vooroverleg)

14.45 uur
3. nieuwbouw 16 appartementen Sietze Hepkemalaan 20, Sint Nicolaasga (vooroverleg)

15.45 uur
4. nieuwbouw 32 recreatieappartementen, Holle Poarte, Makkum
(vooroverleg)

 

Rondvraag en sluiting