De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit van hûs en hiem komt in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag bijeen.

Datum:         Donderdag 7 maart 2024
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Wijziging Rijksmonument en uitbreiding, Midstraat 10  Joure (De Flecke)

14:30 uur Nieuwbouw appartementen gebouwen Nanningaweg 19/20 Oosterwolde (vooroverleg)

15:30 uur Pauze

15:45 uur Realiseren paardenhouderij Madenlaan 2 Hindeloopen (vooroverleg)

16:30 uur Agendapunt n.t.b.

17:15 Rondvraag en sluiting