De bijeenkomst van de Centrale Adviescommissie op 8 september 2022 is vervallen aangezien het planaanbod van vlak na de bouwvak zich in onvoldoende mate leent voor behandeling door de multidisciplinaire adviescommissie. De ingekomen adviesaanvragen konden onder mandaat door de adviseurs van h没s en hiem worden afgedaan in de lokale adviescommissies.