De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem.
Vanaf 2 april zal gebruik gemaakt worden van vergadersoftware. Het staat nog niet vast of dit systeem geschikt is voor openbaar ‘bijwonen’ van de vergadering door derden.

Agenda van donderdag 9 juli 2020

1. 13.30 uur
Opening

2. 13.45 uur
muurschildering woongebouw, Tsjerk Hiddesstraat 42 Kollum

3. 14.30 uur
verbouw voormalig gemeentehuis Leeuwarderadeel, Ljipstrjitte 21 Stiens

4. 15.45 uur

Rondvraag en sluiting

Tevens vindt op deze dag om 14.00 uur in het gemeentehuis in Heerenveen een overleg plaats betreffende het voornemen tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het pand Schoterlandseweg 105 in Mildam. Neemt contact op met de gemeente Heerenveen voor de mogelijkheden tot bijwonen hiervan.