De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag. Er wordt momenteel niet vergaderd ten kantore van hûs en hiem. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van vergadersoftware (MS Teams).

Agenda van donderdag 9 september 2021

13:30 uur Opening

13:45 uur
herstel/nieuwbouw woningen Kingma State Franeker (Zweins), vooroverleg

14.45 uur
verbouw winkel en appartement, Stationsstraat, Oosterwolde, vooroverleg

15.45 uur
nieuwbouw hotel, Badweg Formerum, Terschelling

16.15 uur
plaatsing sculptuur op de pier op strand Makkum, vooroverleg

16.45 uur
rondvraag en sluiting