De eerstvolgende bijeenkomst van de Centrale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit vindt plaats op donderdag 1 juni 2023 13:30 – 17:30 uur. Agenda volgt later. Op Hemelvaartsdag 18 mei is er geen zitting.