Infoclips over samenwerken in GR’s in Fryslân

In opdracht van de kring van Friese Griffiers heeft de Noordelijke academie voor openbaar bestuur zogenaamde kennisclips over verschillende gemeenschappelijke regelingen (GR’s) geproduceerd. Ook de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem komt aan bod in deze productie. Wijzigingen van alle GR’s zijn noodzakelijk in verband met de door de Tweede Kamer gewijzigde Wet op de Gemeenschappelijke Regeling (WGR).

In deze kennisclips, bedoeld als informatiebron voor gemeenteraadsleden, worden de activiteiten en relevante ontwikkelingen rond de Friese GR’s besproken. Er wordt ingegaan op de vorm, inrichting en werkwijze van de organisatie en wat de bevoegdheden van de gemeenteraad zijn.
De clips kunnen gestart worden vanuit een te downloaden pdf-document of via de volgende links: