Leden dagelijks bestuur hûs en hiem.

Lea van der Tuin

lid dagelijks bestuur

Bauke Dam

lid dagelijks bestuur

Hanneke Zonderland

vice-voorzitter

Hein de Haan

voorzitter

Jaap van Veen

penningmeester