Leden dagelijks bestuur hûs en hiem.

Hanneke Zonderland

lid dagelijks bestuur

Hein de Haan

voorzitter

Jaap van Veen

penningmeester

Jouke Spoelstra

lid dagelijks bestuur