Leden dagelijks bestuur hûs en hiem.

Lea van der Tuin

lid dagelijks bestuur

Bauke Dam

lid dagelijks bestuur

Bart Zantman

lid dagelijks bestuur - adviserend

Nelleke Linthorst

lid dagelijks bestuur - adviserend

Erik de Groot

lid dagelijks bestuur, penningmeester

Hanneke Zonderland

vice-voorzitter

Hein de Haan

voorzitter

Marc A. Visser

secretaris-directeur