Leden dagelijks bestuur hûs en hiem.

Jouke Spoelstra

lid dagelijks bestuur

Loes Oudenaarde

lid dagelijks bestuur (adviserend)

Hanneke Zonderland

lid dagelijks bestuur

Hein de Haan

voorzitter

Nel Haarsma

vice-voorzitter

Jaap van Veen

penningmeester

Kees Kat

lid dagelijks bestuur (adviserend)