Schiermonnikoog

Hier treft u alle relevante gegevens met betrekking tot de adviescommissie in deze gemeente. Via de links kunt u bijvoorbeeld de van toepassing zijnde beleidsregels in het omgevingsplan via de gemeentelijke website raadplegen.

Contactpersoon gemeente

Afd. Bouwen en Verbouwen
t 0519 - 535082
e postbus20@schiermonnikoog.nl

Contactpersoon h没s en hiem

Ren茅 Bremer
t 058-233 7934
e rbremer@husenhiem.nl

Vergaderlocatie

Nieuwestreek 5, 9166 LX Schiermonnikoog

Vergaderdata

Op afspraak in het gemeentehuis of (elke woensdag) in Dokkum

Vergadertijdstip

Op afspraak

Plaatsen in Schiermonnikoog