De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit van hûs en hiem komt in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag bijeen.

Datum:         Donderdag 16-05-2024
Locatie:        Kantoor hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1, 8933 BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Nieuwbouw appartementen Rienck Bockemakade, Sneek (vooroverleg)

14:30 uur Uitbreiding rijksmonument Legedyk 10 Scharnegoutum (vooroverleg)

15:15 uur Pauze

15:30 uur Bouw wooneenheden De Tûke 2 St. Nicolaasga (vooroverleg)

16:15 uur Agendapunt n.t.b.

17:00 uur Rondvraag

17:15 Sluiting