De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit van hûs en hiem komt in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag bijeen.

Datum:           Donderdag 11-07-2024
Locatie:          Kantoor hûs en hiem, Johan Willem Frisostraat 1, 8933 BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Nieuwbouw school Pier Panderstraat 3 Drachten

14:30 uur Pauze

14:45 uur Nieuwbouw kantoor/bezoekerscentrum Omrin

15:30 uur Pauze

15:45 uur Herbest. winkelpand naar app, winkel en stalling fietsen
Nieuwestad 150 Leeuwarden

16:30 uur Rondvraag

16:45 uur Sluiting