De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

Datum:         Donderdag 13 juli 2023
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Uitbreiding MCL Henri Dunantweg 2 Leeuwarden

14:30 uur Recreatiewoning op Vlieland

15:15 uur Besloten vooroverleg Franeker

16:00 uur Nieuwbouw appartementen Noorderbuurt 55-57 Drachten

16:45 uur Rondvraag en sluiting