De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit van hûs en hiem komt in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag bijeen.

Datum:           Donderdag 13-06-2024
Locatie:          Kantoor hûs en hiem, Johan Willem Frisostraat 1, 8933 BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Besloten vooroverleg Noardeast-Fryslân

14:30 uur Pauze

14:45 uur Aanbouw aan woning Aardappelland 15 Drachten vooroverleg

15:30 uur Pauze

15:45 uur Nieuwbouw Groene Hart Wolvega vooroverleg

16:30 uur Rondvraag

16:45 uur Sluiting

 

 

Beoordelingsaspecten:
Het omgevingsplan, waarin opgenomen de gemeentelijke welstandsnota alsmede de erfgoedwet en de van toepassing zijnde gemeentelijke erfgoedverordening; plaatsing, hoofdvorm, aanzichten, detaillering en materiaal- en kleurgebruik,. Beschouwd op zichzelf, in verband met de omgeving en het te verwachten toekomstige omgevingsbeeld.