De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit van hûs en hiem komt in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag bijeen.

Datum:         Donderdag 7 maart 2024
Locatie:        Vergaderruimte hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1 8933BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Nieuwbouw 2 supermarkten Sluisweg 3 Lemmer

14:30 uur Verbouw woning met app en restaurant Strandweg 24 Buren

15:15 uur Pauze

15:30 uur Verzoek tot afvoeren van monumentenlijst Kerk Pier Panderstraat 1, Drachten

16:15 uur Nieuwbouw woonzorg locatie Willemstrjitte 27 Damwâld

17:00 uur Rondvraag en sluiting