De Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit van hûs en hiem komt in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag bijeen.

Datum:           Donderdag 30-05-2024
Locatie:          Kantoor hûs en hiem
Johan Willem Frisostraat 1, 8933 BN Leeuwarden

13:30 uur Opening

13:45 uur Besloten vooroverleg

14:30 uur Pauze/uitloop

14:45 uur Agendapunt n.t.b.

15:30 uur Pauze/uitloop

15:45 uur Agendapunt n.t.b.

16:30 uur Rondvraag

16:45 Sluiting