De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem (waarin opgenomen de welstandscommissie en de monumentencommissie) vergadert in principe elke veertien dagen op donderdagmiddag.

In verband met de verduurzaming van ons pand zal deze commissievergadering plaats vinden op onderstaand adres.

Datum:         Donderdag 06-10-2022
Locatie:        Nieuwe Zaal Stadhuis Leeuwarden
Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden

13:30 uur     Opening

13:45 uur    Nieuwbouw woonboerderij Wartensterdyk 12 Wergea

14:30 uur    Verbouw boerderij Wergeasterdyk 60 Leeuwarden

15:15 uur    Nieuwbouw Hotel Strandweg Nes, Ameland

15:15 uur    Inrichting erf Monumentale boerderij Heechhiem 2-2a Goutum

16:45 uur    Rondvraag

17:00 uur    Sluiting